İnsan Kaynakları Politikası 

Firmaların en temel kaynaklarının başında İnsan Kaynağı gelmektedir. MAR KALIP, müşteri mutluluğu ve memnuniyeti ile sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır.

MAR KALIP'da uygulanan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır.

İşe Alım ve Etkin Kaynak Yönetimi

Umutlar aynı olduğunda sonuç mükemmel olur.

MAR KALIP İnsan Kaynakları’nda uygulanan İşe Alım Politikaları; “Mutlu Çalışan=Mutlu Hizmet” formülünü temel alarak doğru işe doğru insan yerleştirme prensibi ile oluşturulmuştur. En çok istenen şirket içi açılan pozisyon ihtiyaçlarını, çalışanlarımızın işleri ile becerilerini zenginleştirme  ve farklı kariyer fırsatları yaratma amacıyla iç kaynaklarımızla gidermektir. Tabii ki  bunun yanında kurumumuza yeni fikir, yeni heyecan ve farklı bakış açıları katma isteğimizi de gerçekleştirmek için potansiyeli yüksek dışarıdan adaylara da yer verilmektedir.

Gerek iç gerekse dışarıdan adaylarımızla ilgili yürüttüğümüz süreç; her pozisyon için rol ve sorumlulukların, beklenen başarı göstergelerinin, aranan niteliklerin ve beklenen yetkinliklerin net olarak belirlenmesi ile başlar. Adayın bu kriterlere uygunluğu, işe karşı duyduğu hevesi ve kuruma karşı duyduğu heyecanı değerlendirilerek süreç tamamlanır. Bu süreçte kullanılan araçlar ve kanallar;

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
  • Kişilik Envanterleri
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (vaka çalışmaları, rol yapma, vs.)
  • İnternet Siteleri veya Danışmanlık Firmaları
  • İnsan kaynakları ve fonksiyon yöneticileri tarafından gerçekleştirilen 2 ve bazen daha fazla sayıda gerçekleştirilen aday görüşmeleri
  • Gereken pozisyonlar için iş bilgisini ve yabancı dil bilgisini ölçen testler Uygunluğu ile aynı ölçüde olan ve her seviyede potansiyeli yüksek adayları kuruma kazandırmak öncelikli hedefimizdir

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın performans ve potansiyelini değerlendiren “Yetenek Yönetimi Sistemi” ile her sene yöneticiler tarafından tüm çalışanlar gözden geçirilerek yüksek performans ve yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenir. Süreç, bu kişilerin gelişim alanlarının tespit edilerek, gelişim alanlarına yönelik programlara alınmaları ile devam etmektedir.  

Bu sistemlerin yürütülmesinin dışında ana prensip olarak, çalışanlarımızın kariyer planlamalarını yöneticileri ile birlikte yapması hedeflenmektedir.  Bu konuda organizasyonel ihtiyaçlar dahilinde gerek yatay gerekse dikey konumlandırma konusunda İnsan Kaynakları destek rolü üstlenmektedir.  

Performans Yönetimi:

Şirketimizde ana stratejilerden yola çıkan, daha sonra bölüm ve bireysel hedeflere kadar inen Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Hedefleri gerçekleştirmenin (“ne”) yanında, işin hangi yetkinlikleri sergileyerek yapıldığını (“nasıl”) da ölçen 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. Performans Değerlendirme sonuçları yıllık ödüllendirmeye, eğitim gelişim ihtiyaçlarına ve aynı zamanda kariyer gelişimi süreçlerine veri sağlamaktadır. Kullanılan yöntemler;  

  • Şirket karnesi
  • Şirket karnesine bağlı bireysel hedeflerin değerlendirilmesi
  • 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Süreci